Spor s tragickým pozadím

Provozovatel Homogenizační linky vede se státem usilovné jednání s cílem udržet provoz linky a s tím spojenou sanaci hořícího odvalu Heřmanice. Společnost DIAMO podle všeho věděla o termické aktivitě v odvalu a s ní spojeném úniku škodlivin do ovzduší. Informace ale zatajila je jak orgánům státní zprávy (Krajské hygienické stanici, České inspekci životního prostředí, Českému báňskému úřadu, Magistrátu města Ostravy, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje atd.), všem podnikatelským subjektům působícím v přilehlých oblastech, ale hlavně nám občanům jejichž zdraví je poškozováno. Až v těchto dnech tak vychází najevo, jak fatální a alarmující nezveřejněná data jsou. Objem škodlivin z podzemních požárů se dnes kvůli letité mystifikaci a pasivitě státního podniku pohybuje v statisících tun ročně.

Dnešní stav odvalu Heřmanice je kritický. Hořící kolos je mimo kontrolu a rozsah termické aktivity je v tuto chvíli prakticky neuchopitelný. Uhlí bez přístupu vzduchu hoří na ploše 100 000 m2 a ve výčtu unikajících plynů dominují velmi rizikové karcinogeny, které mají podle zprávy onkologického ústavu již nyní na svědomí řadu onkologických onemocnění v kraji. Požár na odvale Heřmanice nelze uhasit, ale lze zamezit jeho rozšiřování.