DIAMO o karcinogenních emisích neříká pravdu

DIAMO neříká pravdu a dělá z lidí hlupáky, vedení státního podniku ví desetiletí o karcinogenních látkách unikajících z odvalu Heřmanice. Hoření uhelné substance bez přístupu vzduchu je nejhorší možný způsob spalování uhlí, proto občané musí měnit staré kotle pod hrozbou 50 000 Kč pokuty. Produkce karcinogenních látek při spalování fosilních paliv je desetiletí ověřený fakt, který je dán chemicko-fyzikálními vlastnostmi uhlí.
Poslední informace písemně poskytnutá vedením DIAMO městu Ostrava i zástupcům Moravskoslezského kraje uvádí, že termickou aktivitou je zasaženo 2 000 000 m3 to znamená cca 3,5 milionů tun hlušiny.
Podle veřejně dostupných údajů prezentovaných DIAMO je obsah uhelné substance v hlušině na odvalu v průměru 15%.
!!! To znamená, že hoří cca 500 000 tun uhlí !!!
Tohle že nikomu neškodí? Emise toxických látek při spalování uhlí si můžete spočítat sami z tabulky prezentované na stránkách MŽP, která uvádí přepočet emisí na 1 tunu uhlí podle druhu paliv a typu spalování.
!!! Ministerstvo životního prostředí nelže !!!
Při přepočtu emisí z tabulky dospějete k následujícímu!
500 000 x 23,2 = 11 600 000 kg VOC, ve které je obsaženo až 1/5 Benzenu!!!
500 000 x 7080 mg = 3 540 000 g Benzo(a)pyrenu
Argumentace DIAMO popírá fyzikální zákony a je zavádějící. Karcinogenní emise z naprosto zbytečně hořícího odvalu Heřmanice, bez jakékoli pochybnosti unikají do ovzduší Ostravska a jediné o čem se můžeme dohadovat, je kam to vítr foukne.
Kdyby argumentace DIAMO byla pravdivá, byla by Ostrava jediným místem na světě, kde hoří bez emisní uhlí.
To by si měli kluci patentovat.
Ještě vloni přitom DIAMO uvádělo, že termickou aktivitou je zasaženo cca 483 000 m3. V současnosti říká 2 000 000 m3, to znamená, že je podzemní požár téměř 5x větší.
Připojte se k petici, i vaše podpisy mohou rozhodnout

připojte se!